ชนกพรสอนขับรถยนต์ ,สอนขับรถยนต์พระราม 2 ,สอนขับรถแถวพระราม2,สอนขับรถราคาถูก0806194171

จุดรับแอดวานแอดวานพระราม2 แอดวานบางแค  เราจะมีเปิดบริการที่สมุทรสาครเร็วๆนี้ หลักสูตรการเรียนขับรถคนต่างชาติ ใบขับขี่สากล และใบเวิค  เพอรมิต คนต่างด้าว และพร้อมทำใบขับขี่สากล รับรอบราชอาณาจักร เส้นพระราม2 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มาหลายคนแล

หลักสูตรรถยนต์  ผ่าน I d line : peun20988 ข้อสอบที่ใช้ทดสอบสำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ   สนใจสมัครได้เลยคะ  ครูเรามีประสบการณ์มากมาย

ทางโรงเรียนเปิดศูนย์อบรมสอบใบขับขี่สำหรับ คนจีน คนต่างด้าว  เพื่อสะดวกสบายไหมต้องสอบขนส่งไหมต้องรอคิวสะดวกสบายในการสอบ

 

1.ภาษาจีน

2ภาษาอังกฤษ

3.ภาษายาวี

4.คนลาวและคนพม่า 

เอกสารครบก็ทำใบขับขี่ได้คะ

กรณีผู้เรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้  ต้องสามารถฟ้งภาษาไทยได้  เอกสารสำหรับการสมัครเรียนขับรถยนต์

สำหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลสัญชาตพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย  หากมีเอกสารแสดงตนและถิ่นอยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง

1.บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (สำหรับต่างด้าว)

2.หนังสือเดินทาง (สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ)

3.ใบอนุญาติการทำงาน  หรือใบรับรองถิ่นที่อยู่

4.ใบรับรองแพทย

5.รูปถ่ายขนาด3*4ชม. จำนวน 3 รูป

มี 2 คอร์ส

เคดที่ 1  กรณีขับรถเป็นแล้วต้องการทำใบขับขี่อย่างเดียว

เคดที่ 2  ต้องการเรียนด้วยและทำใบขับขี่ด้วย

หลักสูตรคอรสออโต้ 15 ชม.6000 บาท

chanokporn the Driving Training school

Dring  license  service  for  aliens and foreigners

1.auto car course    6000 baht

For application, please  contact via ID Line : peun20988

100 bath discount offer The test used is for aliens and foreigners.

chinese language

english  language

japanese  language

malay language

 

 

       

Visitors: 176,280